Zarządzenie Nr ORo.0050.595.2020 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 13 października 2020 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Uchwały w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzaju i wysokości stypendiów sportowych