Zarządzenie Nr ORo.0050.594.2020 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie - Szefa Obrony Cywilnej Miasta z dnia 12 października 2020 r. w sprawie ustanowienia regulaminu pracy Miejskiej Sieci Radiowej Zarządzania Kryzysowego Miasta Piekary Śląskie