Zarządzenie Nr ORo.0050.585.2020 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 6 października 2020 roku w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego, nieograniczonego na oddanie w dzierżawę części nieruchomości gruntowej, położonej w Piekarach Śląskich przy ulicy Walentego Roździeńskiego oraz w sprawie powołania Komisji przetargowej.