Zarządzenie Nr ORo.0050.587.2020 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 7 października 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zwolnień z podatku od środków transportowych w 2021 roku