Zarządzenie nr ORo.0050.581.2020 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 1 października 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr ORo.0050.126.2020 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 17 lutego 2020 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Piekary Śląskie