Zarządzenie Nr ORo.0050.577.2020 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 30 września 2020 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Piekary Śląskie na lata 2020-2049.