Zarządzenie Nr ORo.0050.572.2020 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 28 września 2020 roku w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego nieruchomość gruntową, położoną w Piekarach Śląskich przy ulicy Józefa Sowińskiego, przeznaczoną do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat.