Zarządzenie Nr ORO.0050.571.2020 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 28 września 2020 roku w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego nieruchomość gruntową,  położoną w Piekarach Śląskich w rejonie ulicy Walentego Roździeńskiego, przeznaczoną do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat