Zarządzenie Nr ORo.0050.564.2020 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 24 września 2020 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków jednostek budżetowych oraz w planie finansowym Urzędu Miasta Piekary Śląskie na 2020 r.