Zarządzenie Nr ORo.0050.563.2020 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 23 września 2020 roku w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego nieruchomość gruntową, położoną w Piekarach Śląskich przy ulicy Przemysłowej, przeznaczoną do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony