Informacja międzysesyjna za okres od 18.08.2020 r. - 15.09.2020 r.