Zarządzenie Nr ORo.0050.554.2020 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 21 września 2020 roku w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego, nieograniczonego na oddanie w dzierżawę na okres pięciu dni części nieruchomości gruntowych, położonych w Piekarach Śląskich oraz w sprawie powołania Komisji przetargowej