Zarządzenie Nr ORo.0050.548.2020 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 18 września 2020 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2020 r.