Zarządzenie nr ORo.0050.550.2020 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 21.09.2020 r. w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Funduszu Pracy przeznaczonych na finansowanie aktywnych programów na rzecz promocji zatrudnienia, zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz innych fakultatywnych zadań w 2020 roku