Zarządzenie Nr ORo.0050.542.2020 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z 16 wrzesnia 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzedu Miasta Piekary Śląskie