Druk nr 418 - projekt uchwały w sprawie wyrażenia stanowiska Rady Miasta Piekary Śląskie wobec wykorzystywania zwierząt w celach rozrywkowych i widowiskowych