Zarządzenie Nr ORo.0050.536.2020 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z 10 wrzesnia 2020 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora miejskiej Biblioteki Publicznej im. Teodora Heneczka w Piekarach Śląskich przy ul. Kalwaryjskiej 62D