Zarządzenie Nr ORo.0050.529.2020 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z 8 wrzesnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Procedury w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych.