Zarządzenie Nr ORo.0050.527.2020 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z 7 wrzesnia 2020 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2020 r.