Zarządzenie Nr ORo.0050.524.2020 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 1 września 2020 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Piekary Śląskie na lata 2020-2049