Zarządzenie Nr ORo.0050.522.2020 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 28 sierpnia 2020 roku w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piekary Śląskie za I półrocze 2020 r., wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2020 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Piekary Śląskie na dzień 30 czerwca 2020 r.