Zarządzenie Nr ORo.0050.515.2020 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 27 sierpnia 2020 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków jednostek budżetowych oraz w planie finansowym Urzędu Miasta Piekary na 2020 r.