Zarządzenie Nr ORo.0050.512.2020 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 25 sierpnia 2020 roku w sprawie przyznania dodatkowych środków Funduszu Pracy, przeznaczonych na realizację w 2020 roku innych fakultatywnych zadań