Informacja międzysesyjna za okres od 18.06.2020 r. - 17.08.2020 r.