Zarządzenie Nr ORo.0050.506.2020 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 25 sierpnia 2020 roku w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego nieruchomość gruntową,  położoną w Piekarach Śląskich przy ulicy Generała Józefa Hallera przeznaczoną do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat