Zarządzenie Nr ORo.0050.503.2020 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/185/04 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Piekary Śląskie z późn. zm.