ORo.152.3.5.2020 petycja w sprawie przekazania tekstu petycji do wszystkich podległych szkół podstawowych - dotyczy programu"Przygotujmy lepszy świat"