ORo.152.3.4.2020 Petycja w sprawie wykonania rekonesansu w obszarze związanym z udostępnianiem przez Urząd płynów do dezynfekcji oraz zaplanowanie postępowania w trybie uproszczonym do 30 tys. euro lub w trybie Ustawy prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem będzie zamówienie płynów do dezynfekcji rąk