Zarządzenie Nr ORo.0050.467.2020 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 28 lipca 2020 roku w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Piekarach Śląskich