Zarządzenie Nr ORo.0050.447.2020 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego niezabudowaną nieruchomość gruntową, położoną w Piekarach Śląskich przy ulicy Franciszka Kotuchy przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu