Zarządzenie Nr ORo.0050.444.2020 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu ofert na realizację programu polityki zdrowotnej pn. „Program szczepień ochronnych przeciwko meningokokom” młodzieży rocznika 2007 oraz powołania Komisji Konkursowej do spraw oceny ofert konkursowych