Zarządzenie Nr ORo.0050.437.2020 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego, nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Piekarach Śląskich w rejonie ulicy Cichej oraz w sprawie powołania komisji przetargowej