Zarządzenie Nr ORo.0050.435.2020 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego, nieograniczonego na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Piekarach Śląskich przy ulicy Bocznej 7 oraz w sprawie powołania komisji przetargowej