Zarządzenie Nr ORo.0050.433.2020 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 22 lipca 2020 roku w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokal użytkowy, położony w Piekarach Śląskich przy ulicy Oświęcimskiej 1, przeznaczony do oddania w najem w drodze przetargu