Zarządzenie Nr ORo.0050.429.2020 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 22 lipca 2020 roku w sprawie zmian budżetu miasta na 2020 r.