Uchwała Nr XXIII/280/20 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia stypendium Miasta Piekary Śląskie dla uzdolnionych uczniów