Zarządzenie nr ORo.0050.419.2020 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej obciążającej nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Piekary Śląskie, objęte księgami wieczystymi GL1T/00072863/1 i GL1T/00041001/5