Zarządzenie nr ORo.0050.416.2020 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2020 r.