Zarządzenie nr ORo.0050.390.2020 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2020 r.