Zarządzenie nr ORo.0050.387.2020 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Piekary Śląskie na lata 2020-2049.