Data posiedzenia:
2020-05-28

Status:
Zakończone

Porzadek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie projektów uchwał - wykaz w załączeniu.
4. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2019 rok (druk nr 354).
5. Przedstawienie Raportu o stanie miasta Piekary Śląskie w roku 2019.
6. Informacja Prezydenta Miasta z działalności Urzędu Miasta za okres międzysesyjny.
7. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta z działalności Rady Miasta za okres międzysesyjny.
8. Przyjęcie protokołu XXI sesji Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 29 kwietnia 2020 r.
9. Komunikaty, interpelacje oraz zapytania, wnioski i wolne głosy radnych.
10. Zamknięcie obrad.