Informacja międzysesyjna za okres od 21.05.2020 r. - 17.06.2020 r.