Zarządzenie nr ORo.0050.372.2020 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr ORo.0050.288.2020 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego, nieograniczonego na sprzedaż dwóch niezabudowanych nieruchomości gruntowych, położonych w Piekarach Śląskich w rejonie ulicy Przyjaźni oraz w sprawie powołania komisji przetargowej.