Zarządzenie Nr ORo.0050.373.2020 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 24 czerwca 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację programu polityki zdrowotnej pn. ,,Szczepienia ochronne przeciw grypie mieszkańców Piekar Śląskich 65+" oraz powołania Komisji Konkursowej do spraw oceny ofert konkursowych