Zarządzenie nr ORo.0050.371.2020 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie zapewnienia na obszarze Miasta Piekary Śląskie miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych.