Zarządzenie nr ORo.0050.369.2020 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie ustanowienia stypendium Miasta Piekary Śląskie dla uzdolnionych uczniów.