Zarządzenie Nr ORo.0050.364.2020 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr ORo.0050.290.2020 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego, nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Piekarach Śląskich w rejonie ulic Marii Skłodowskiej - Curie i Partyzantów oraz w sprawie powołania komisji przetargowej