Zarządzenie nr ORo.0050.363.2020 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie powołania zespołu pomocniczego do wykonania zadań związanych z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonymi na dzień 28 czerwca 2020 r.