Zarządzenie Nr ORo.0050.362.2020 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia  15 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego nieruchomość gruntową, położoną w Piekarach Śląskich przy ulicy Papieża Jana Pawła II, przeznaczoną do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym do dnia 30 września 2020 roku