Zarządzenie Nr ORo.0050.360.2020 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 15 czerwca 2020 roku w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokal użytkowy, położony w Piekarach Śląskich przy ulicy Tadeusza Kościuszki 22, przeznaczony do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat